Λιάκουρας Πέτρος

Λιάκουρας Πέτρος

Λιάκουρας Πέτρος

Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών Και Ευρωπαικών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Πληροφορίες