Σημίτη Μαριλένα

Σημίτη Μαριλένα

Σημίτη Μαριλένα

Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών Και Ευρωπαικών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Πολιτική Κοινωνιολογία: Κοινωνία των Πολιτών
Πληροφορίες