Δαγούμας Αθανάσιος

Δαγούμας Αθανάσιος

Δαγούμας Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών Και Ευρωπαικών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Πληροφορίες

Ο Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας είναι Επίκουρος Καθηγητής στην «Οικονομική της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων» και Διευθυντής του Εργαστηρίου «Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής» του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εργάστηκε ως ειδικός επιστήμονας στον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Λ.Α.Γ.Η.Ε.) και στον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), καθώς και ως σύμβουλος στο Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Εργάστηκε ως Έμπειρος Ερευνητής στο Cambridge Center for Climate Change Mitigation Research του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και υπήρξε μέλος του Cambridge Trust for New Thinking in Economics. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ίδιο τμήμα. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, είτε ως επιστημονικά υπεύθυνος είτε ως ερευνητής, σε θέματα σχετιζόμενα με σύγχρονες ενεργειακές αγορές, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική, ενώ έχει επίσης συνεργαστεί, μέσω εκπόνησης μελετών/αναλύσεων/παροχής συμβουλών/ανάπτυξης υποδειγμάτων, με πλήθος ενεργειακών εταιριών.