Οικονόμου Αικατερίνη

Οικονόμου Αικατερίνα

Οικονόμου Αικατερίνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών Και Ευρωπαικών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Στρατηγική Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνισμός
Πληροφορίες