Γαλανός Γεώργιος

Γαλανός Γεώργιος

Γαλανός Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών Και Ευρωπαικών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομική Πολιτική και Ανταγωνιστικότητα
Πληροφορίες