Τζιαμπίρης Αριστοτέλης

Τζιαμπίρης Αριστοτέλης

Τζιαμπίρης Αριστοτέλης

Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών Και Ευρωπαικών Σπουδών
Πρόεδρος Τμήματος

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στις Βαλκανικές & Μεσ. Χώρες
Πληροφορίες