Παραβάντης Ιωάννης

Παραβάντης Ιωάννης

Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών Και Ευρωπαικών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Διεθνείς Πολιτικές για την Τεχνολογία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον
Πληροφορίες

Ο Δρ. Ιωάννης Παραβάντης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος πενταετούς πτυχίου Πολιτικών Μηχανικών (με ειδικότητα σε Μεταφορές) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) καθώς και διετούς μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) και διδακτορικού (Ph.D.) στην Περιβαλλοντική Υγεία, και τα δυο από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Northwestern στο Evanston, Illinois, ΗΠΑ. Κατά την επταετή παραμονή του στο Σικάγο, ο Δρ. Παραβάντης εργάστηκε ως βοηθός έρευνας σε έργα φυσικού καθαρισμού του άνθρακα με το Γεωλογικό Ινστιτούτου της Πολιτείας του Ιλινόι (Illinois State Geological Survey, ISGS) και είχε συμβουλευτική δράση επί του προγραμματισμού υπολογιστών, παράλληλα με τις μεταπτυχιακές του σπουδές.

Ο Δρ. Παραβάντης έχει διδάξει πάνω από 30 προπτυχιακά και πάνω από 10 μεταπτυχιακά μαθήματα τα τελευταία 20 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Επιπλέον, ο Δρ. Παραβάντης έχει επιβλέψει περισσότερες από 40 προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, πάνω από 35 μεταπτυχιακές διπλωματικές, και δύο διδακτορικές διατριβές (με τρεις ακόμη σε εξέλιξη). Ο Δρ. Παραβάντης έχει δημοσιεύσει 24 ερευνητικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει 48 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές, σε σύνολο 83 δημοσιεύσεων που έχουν προσελκύσει 2219 αναφορές του Google Scholar (h-index=17). Στην έρευνά του, ο Δρ. Παραβάντης χρησιμοποιεί ποσοτικές τεχνικές (πολυμεταβλητή στατιστική, οικονομετρία και μοντελοποίηση, προσομοίωση, βελτιστοποίηση και θεωρία παιγνίων) για την ανάλυση παγκόσμιων ενεργειακών συστημάτων (όπως μεταφορές και αστικό περιβάλλον) και των περιβαλλοντικών και γεωπολιτικών τους επιπτώσεων. Ο Δρ. Παραβάντης έχει συμμετάσχει σε 14 ερευνητικά έργα, σε τέσσερα από τα οποία ήταν επιστημονικός συντονιστής.

Πριν ενταχθεί στον ακαδημαϊκό χώρο, ο Δρ. Παραβάντης είχε 10ετή επαγγελματική καριέρα. Συνολικά, έχει επιβλέψει την προετοιμασία περισσότερων από 40 Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, κυρίως μεγάλων μεταφορικών έργων και τεχνολογικών υποδομών.

  1. Ποσοτικές Μέθοδοι
  2. Μέθοδοι Λήψεως Αποφάσεων (στα Αγγλικά)
  3. Στρατηγική και Θεωρία Παιγνίων (συνδιδασκαλία)
  4. Θεωρία Παιγνίων και Διεθνής Πολιτική (επιλογή)
  5. Ενεργειακή Πολιτική (στα Αγγλικά)
  6. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Διεθνή Πολιτική (στα Αγγλικά)