Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Λίγα λόγια από την Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζω στην επίσημη ιστοσελίδα της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (ΟΕΔΣ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η Σχολή

Η Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών είναι η μεγαλύτερη του Πανεπιστημίου Πειραιώς με 4 από τα 10 ακαδημαϊκά Τμήματά του, 26 εργαστήρια, περισσότερα από 75 μέλη Δ.Ε.Π. και 15 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ), δύο εξ αυτών αγγλόφωνα.

Σήμερα λειτουργούν στη Σχολή τα εξής 4 Τμήματα:

 1. Οικονομικής Επιστήμης
 2. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 3. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 4. Τουριστικών Σπουδών

Η Σχολή ιδρύθηκε επίσημα το 2013, αλλά η ιστορία της ξεκινά από το 1938, όταν θεμελιώθηκε η Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, από την οποία προέκυψαν τα δύο αρχαιότερα Τμήματά της, το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ιδρύθηκε το 2000 και το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών το 2017.

Η ομάδα της Σχολής ΟΕΔΣ

Τα Τμήματα στελεχώνονται από άξιους επιστήμονες διεθνούς κύρους με πολύχρονη ακαδημαϊκή, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία. Τόσο τα μέλη ΔΕΠ όσο και τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕ και οι εντεταλμένοι διδάκτορες αποτελούν τη μεγάλη «οικογένεια» της Σχολής και συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις της. Στον ίδιο κύκλο ανήκουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, οι υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες. Η Σχολή στηρίζεται σε έμπειρο και υπεύθυνο διοικητικό προσωπικό που διαθέτει εποπτεία των επιστημονικών και διοικητικών της δράσεων ώστε να ενημερώνει διδάσκοντες και διδασκομένους.

Οι Καθηγητές

Οι Καθηγητές της Σχολής διαθέτουν πλούσιο και αναγνωρισμένο συγγραφικό και ερευνητικό έργο. Δημοσιεύουν διαρκώς σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και μεταλαμπαδεύουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες θεωρητική γνώση και την πρακτική εμπειρία από μεγάλους και διακεκριμένους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τους οποίους έχουν συνεργαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Σχολή συνδυάζει οικονομικές, επιχειρηματικές, διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές υψηλού επιπέδου. Έχει στόχο να διαμορφώνει επιστήμονες με γνώση, άποψη και δημιουργικότητα σε όποιον επαγγελματικό κλάδο και αν επιλέξουν να σταδιοδρομήσουν. Με διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, ασκήσεις και προσομοιώσεις, διεθνή συνέδρια, ακαδημαϊκές ανταλλαγές και πρακτική άσκηση σε προβεβλημένους οργανισμούς, αποσκοπεί στον σχηματισμό μιας ζωηρής και στιβαρής ακαδημαϊκής κοινότητας που θα αποτελεί εγγύηση αριστείας για τους αποφοίτους και για τις επόμενες γενιές φοιτητών που θα φιλοξενήσει.

Τα Προγράμματα Σπουδών

Η Σχολή πρωτοπορεί στα επιμέρους γνωστικά πεδία που θεραπεύουν τα Τμήματά της, όπως φαίνεται και από τις πρωτιές στις δηλώσεις των υποψηφίων φοιτητών και φοιτητριών. Τα Τμήματα της Σχολής έχουν επιτύχει ήδη υψηλό ρυθμό αποφοίτησης ετησίως σε πανελλαδική κλίμακα και παρακολουθούν την ταχεία απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, προσφέρουν μια σειρά ανταγωνιστικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά που δίνουν προστιθέμενη αξία στα πτυχία του και προάγουν την αριστεία στην παραγωγή γνώσης. Η Σχολή έχει να επιδείξει περισσότερους από 43.000 αποφοίτους των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων των Τμημάτων.

Τόσο τα προπτυχιακά όσο και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Σχολής είναι δομημένα αντίστοιχα με αυτά των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου με σύγχρονα γνωστικά πεδία, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης, διαπανεπιστημιακές συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού και με την συνεχή αλληλεπίδραση με την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα. Σε όλα τα προγράμματα υπάρχουν μαθήματα κορμού που παρέχουν το βασικό υπόβαθρο και ευρεία εποπτεία του επιστημονικού αντικειμένου καθώς και μαθήματα επιλογής τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να σχεδιάσουν το «δικό τους» ατομικό πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με τις προτιμήσεις και τους στόχους τους. Όλες οι επιπλέον δραστηριότητες μετρούν και καταγράφονται αναλυτικά στα ελληνικά και στα αγγλικά στο Παράρτημα Διπλώματος ώστε να σκιαγραφούν το προφίλ του αποφοίτου στην περαιτέρω πορεία του.

Οι κεντρικές αρχές μας

Κεντρικές αρχές των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων της Σχολής είναι η διεπιστημονικότητα, η εξωστρέφεια, η διαφάνεια, η διεθνής δικτύωση και η συστηματική έρευνα. Η Σχολή στεγάζει ήδη ένα διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα και σκοπεύει να εντείνει τις προσπάθειές της σε αυτή την κατεύθυνση με αξιοποίηση του νέου νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη οριζόντιων συνεργασιών μεταξύ των Τμημάτων της Σχολής, καθώς και αυτών με άλλα Τμήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για κοινά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και ακαδημαϊκές ανταλλαγές.

Η εκπαίδευση είναι αυτονόητα φοιτητοκεντρική με βασικό μέλημα τη σφαιρική προετοιμασία των φοιτητών και φοιτητριών για τη συνεχή διεύρυνση της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης τους, τη χρήση νέων τεχνολογιών, αλλά και την ηθική προσέγγιση των επιστημονικών προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό στίβο. Η Σχολή αποδίδει βαρύνουσα σημασία στην ερευνητική παρουσία, τη διοικητική λειτουργικότητα, την κοινωνική αναγνώριση των μελών της ώστε η φοιτητική εμπειρία να μείνει αξέχαστη και το Πανεπιστήμιο να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους αποφοίτους του. Να το θεωρούν «σπίτι» τους και εφαλτήριο για νέες κατακτήσεις και πρωτοβουλίες.

Εύχομαι η πλοήγηση στις σελίδες του ιστοτόπου της Σχολής ΟΕΔΣ να σας προσφέρει μια σφαιρική ενημέρωση για τις δραστηριότητες και τις δυνατότητες που ανοίγονται σε αυτό το «ταξίδι».

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου
Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Διοικητικά Όργανα

academic-image-01

Κοσμήτορας

Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών εξελέγη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Καθηγήτρια κα. Μπότσιου Κωνσταντίνα.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΣΟΓΕΙΟ

Κοσμητεία

Η Κοσμητεία της Σχολής αποτελείται από:

 1. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Καθηγητή κ. Αριστοτέλη Τζιαμπίρη
 2. Οικονομικής Επιστήμης, Καθηγητή κ. Ιωάννη Πολλάλη
 3. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητή κ. Δημήτριο Γεωργακέλλο
 4. Τουριστικών Σπουδών, Καθηγητή κ. Άγγελο Κότιο
 • έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
academics-02-image-03

Γενική Συνέλευση Σχολής

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες της Σχολής καθώς και εκπροσώπους των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

Γραμματεία Σχολής

Κουτσουμπασάκου Αικατερίνη

Γραφείο: 110/ΚΕΚΤ
Τηλέφωνο: +30 2104142077
E-mail: kkouts@unipi.gr

Ροδίτου Ελένη

Γραφείο: 532/ΚΕΚΤ
Τηλέφωνο: +30 2104142300
E-mail: eroditou@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Προγράμματα Σπουδών

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μεταπτυχιακά

Τα Τμήματα της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών προσφέρουν 15 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ), δύο εξ αυτών αγγλόφωνα.

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης προσφέρει πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

Τόσο η μοναδικότητα των προγραμμάτων αυτών στον Ελληνικό χώρο όσο και η πετυχημένη πορεία των αποφοίτων τους από το 2006, τα καθιστούν από τις καλύτερες επιλογές για όσους θέλουν να διακριθούν στην αγορά και διαθέτουν ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα.Εάν έχεις υψηλούς στόχους και φιλοδοξίες, σε προσκαλούμε να υποβάλεις αίτηση στα προγράμματά μας, τα οποία θέτουν υψηλά πρότυπα επιστημονικής και πρακτικής τεκμηρίωσης.

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Tμήμα Oργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 προχώρησε στη λειτουργία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων:

Σκοπός των μεταπτυχιακών αυτών προγραμμάτων είναι η προετοιμασία, σε προχωρημένο επίπεδο, διοικητικών στελεχών και συμβούλων ικανών να αντιμετωπίσουν επιτυχώς το πολύπλοκο και δυναμικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον, συμβάλλοντας σε επιχειρησιακές διαδικασίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα.

Εκτός από τα παραπάνω ΠΜΣ, σε συνεργασία με τα Τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (επισπεύδον Τμήμα) και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνουν και λειτουργούν το:

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

Tα Tμήματα Oργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προχώρησαν στην επανίδρυση του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος:

Στόχος του ανωτέρω προγράμματος είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς διακεκριμένων επιστημόνων, τόσο στον χώρο της Νομικής και Οικονομικής Επιστήμης, όσο και στο χώρο των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η συνέργεια των συνδυαστικών γνώσεων και της κριτικής ικανότητας πάνω σε κρίσιμα διεπιστημονικά θέματα δημιουργούν προστιθέμενη αξία, επαυξάνοντας το γνωσιακό κεφάλαιο σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Στη Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν 26 ερευνητικά εργαστήρια, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω ανά τμήμα. Σημειώνεται ότι ο πρότυπος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 4859/τ.Β’/2.08.2023.

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ιδρύθηκαν και λειτουργούν τα κάτωθι ερευνητικά εργαστήρια:

 1. Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών μελετών (ΦΕΚ Β’ 410/24-3-2015)
 2. Εργαστήριο Διαπραγμάτευσης (Negotiation) και Μεσολάβησης (Mediation) (ΦΕΚ Β’ 410/24-3-2015)
 3. Εργαστήριο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 410/24-3-2015)
 4. Εργαστήριο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής (ΦΕΚ Β’ 410/24-3-2015)
 5. Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ΦΕΚ Β’ 410/24-3-2015)
 6. Εργαστήριο Μελέτης Κρατών (BRICS) (ΦΕΚ Β’ 410/24-3-2015)
 7. Εργαστήριο Πληροφόρησης (Ιntelligence) και Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity) (ΦΕΚ Β’ 1194/22-6-2015)
 8. Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης (ΦΕΚ Β’ 1194/22-6-2015)
 9. Εργαστήριο Ανατολική Μεσόγειος, Μέση και Μείζονα Ανατολή: Πολιτική-Οικονομία-Πολιτισμός (ΦΕΚ Β’ 1179/19-6-2015)
 10. Εργαστήριο Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β’ 2127/11-7-2016)

Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών ιδρύθηκε και λειτουργεί το κάτωθι ερευνητικό εργαστήριο:

 1. Εργαστήριο Τουριστικής Αριστείας – UPΤourism Lab (University of Piraeus Τourism Excellence Lab) (ΦΕΚ Β’ 1904/18-4-2022)

Μητρώα εκλεκτόρων

Έως την έκδοση του Οργανισμού του Ιδρύματος η Κοσμητεία της Σχολής, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων, καταρτίζει και επικαιροποιεί κάθε δύο έτη τα Μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών μελών για την επιλογή, εξέλιξη και αξιολόγηση των καθηγητών της Σχολής. Τα Μητρώα εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και καταρτίζονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α) Στα Μητρώα εσωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές της οικείας Σχολής και του Ιδρύματος. Στα Μητρώα εξωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

β) Οι καθηγητές που θα συμμετέχουν στα Μητρώα των εξωτερικών μελών θα πρέπει να έχουν αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο.

γ) Ο ελάχιστος αριθμός των μελών των Μητρώων θα πρέπει να είναι επαρκής για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επταμελών επιτροπών καθώς και των αξιολογητών για κάθε γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει η Σχολή.

δ) Στο Μητρώο εξωτερικών μελών της αλλοδαπής συμμετέχουν μέλη τα οποία αποδεδειγμένα είναι σε θέση, αφενός μεν να κατανοούν το έργο των υποψηφίων, αφετέρου δε να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής ή αξιολόγησης που πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

Μητρώα Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Ανακοινώσεις Σχολής

Τμήματα Σχολής

Στοιχεία Επικοινωνίας

Phone number 210.4142249