Μενδρινού Μαρία

Μενδρινού Μαρία

Μενδρινού Μαρία

Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών Και Ευρωπαικών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Πληροφορίες