Ασδεράκη Φωτεινή

Ασδεράκη Φωτεινή

Ασδεράκη Φωτεινή

Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών Και Ευρωπαικών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης . Η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
Πληροφορίες