Διακηρύξεις Τμήματος Προμηθειών

Διακηρύξεις Τμήματος Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και λοιπών αναλωσίμων μηχανογραφικών εφαρμογών για υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διακηρύξεις Τμήματος Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και έγκαιρου εντοπισμού δικτυακών επιθέσεων με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και ανταπόκριση σε περιστατικά ασφάλειας της κεντρικής υποδομής του Πανεπιστήμιου Πειραιώς

Διακηρύξεις Τμήματος Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων, δεμάτων, επιστολών, κ.λπ. για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Πειραιώς

Διακηρύξεις Τμήματος Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του Λογιστικοκοστολογικού Πληροφοριακού Συστήματος της Διεύθυνσης Οικονομικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διακηρύξεις Τμήματος Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης κάλυψης των εκτυπωτικών μηχανημάτων των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διακηρύξεις Τμήματος Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης στο «Θεμιστόκλειο» Συγκρότημα της Νίκαιας

Διακηρύξεις Τμήματος Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών απόφραξης δικτύου αποχέτευσης και προμήθεια αντλίας λυμάτων στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διακηρύξεις Τμήματος Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διακηρύξεις Τμήματος Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια συνδρομή παροχής δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών NOMOS

Διακηρύξεις Τμήματος Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εκτυπώσεων μεμβρανών πτυχίων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες