Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης κάλυψης των εκτυπωτικών μηχανημάτων του Τυπογραφείου του Πανεπιστημίου Πειραιώς

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20243953/ 20-06-2024
  • Προϋπολογισμός (€): 10.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
  • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 27-06-2024, ημέρα Πέμπτη
  • Ώρα Διενέργειας: 12:00
  • Διακήρυξη
Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις