Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης και αυτοκόλλητα επιγραφών, για τις ανάγκες των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20243438/ 03-06-2024
  • Προϋπολογισμός (€): 4.650,00€ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
  • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 10-06-2024, ημέρα Δευτέρα
  • Ώρα Διενέργειας: 12:00
  • Διακήρυξη
Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις