Διακηρύξεις Τμήματος Τεχνικών Έργων

Διακηρύξεις Τμήματος Τεχνικών Έργων

Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 203540) για τη συμμετοχή σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση των ανελκυστήρων στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς»

Διακηρύξεις Τμήματος Τεχνικών Έργων

Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 196013) για τη συμμετοχή σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πειραιώς»

Διακηρύξεις Τμήματος Τεχνικών Έργων

Επαναληπτική πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 195423) για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση έργου με τίτλο: Ανακαίνιση και διαμόρφωση εσωτ. χώρων του 3ου-4ου ορ. στο κτίριο του Παν.Πειραιώς επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 80

Διακηρύξεις Τμήματος Τεχνικών Έργων

Επαναληπτική πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 195423) για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση έργου με τίτλο: Ανακαίνιση και διαμόρφωση εσωτ. χώρων του 3ου-4ου ορ. στο κτίριο του Παν.Πειραιώς επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 80

Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες