Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αδειών για το πακέτο Microsoft Office Pro Plus και λοιπού λογισμικού της εταιρείας Microsoft για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20243983/ 21-06-2024
  • Προϋπολογισμός (€): 37.076,00€   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
  • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 28-06-2024, ημέρα Παρασκευή
  • Ώρα Διενέργειας: 12:00
  • Διακήρυξη
Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις