Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση του συμβολαίου υποστήριξης του κεντρικού συστήματός προστασίας από ιούς και δικτυακές απειλές (endpoint security) του Πανεπιστημίου Πειραιώς

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20243951/ 20-06-2024
  • Προϋπολογισμός (€): 4.836,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
  • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 27-06-2024, ημέρα Πέμπτη
  • Ώρα Διενέργειας: 12:00
  • Διακήρυξη
Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις