Δεδομένα Ποιότητας

Δεδομένα Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε αριθμούς:

Επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων 32.500 μ2

0

Σχολές

0

Ακαδημαϊκά Τμήματα

0

Συνεργασίες με Πανεπιστήμια Εξωτερικού

0

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

0 +5

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

0

Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών

0

Ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές

0

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

0

Υποψήφιοι Διδάκτορες

0

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

0

Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

0

Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.)

0

Εξωτερικοί συνεργάτες με ερευνητικά καθήκοντα

0

Διοικητικοί υπάλληλοι

0

Διοικητικοί υπάλληλοι με σύμβαση

Παροχές και Υπηρεσίες προς τους φοιτητές

Δωρεάν Σίτιση

Στεγαστικό Επίδομα

Στέγαση σε φοιτητικές εστίες άλλων ΑΕΙ

Ιατρείο

Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΣΥΚΕΠΠ)

Γραφείο Διασύνδεσης

Βιβλιοθήκη

Γραφείο Erasmus

Ευρωπαϊκής Κάρτα Ασθενείας σε ανασφάλιστους φοιτητές

Προσωπικός ηλεκτρονικός λογαριασμός φοιτητή

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Διατμηματικά Εργαστήρια Φοιτητών με ελεύθερη πρόσβαση σε υπολογιστές

Ασύρματο Δίκτυο WiFi

Πρόσβαση στο Εσωτερικό Δίκτυο του Πανεπιστημίου VPN

Δωρεάν Διάθεση Λογισμικού για Εκπαιδευτική Χρήση

Δωρεάν Σίτιση

Στεγαστικό Επίδομα

Ιατρείο

Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΣΥΚΕΠΠ)

Γραφείο Διασύνδεσης

Βιβλιοθήκη

Γραφείο Erasmus

Ευρωπαϊκής Κάρτα Ασθενείας σε ανασφάλιστους φοιτητές

Προσωπικός ηλεκτρονικός λογαριασμός φοιτητή

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Διατμηματικά Εργαστήρια Φοιτητών με ελεύθερη πρόσβαση σε υπολογιστές

Ασύρματο Δίκτυο WiFi

Πρόσβαση στο Εσωτερικό Δίκτυο του Πανεπιστημίου VPN

Δωρεάν Διάθεση Λογισμικού για Εκπαιδευτική Χρήση

Ανάλυση Γενικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Ετών:

Έρευνα: Πορεία Αποφοίτων για τα Ακαδημαϊκά Έτη

Πορεία Αποφοίτων ΠΑΠΕΙ

Πορεία Αποφοίτων ΠΜΣ του Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς