Χρήσιμο Υλικό

Χρήσιμο Υλικό

ΜΟ.ΔΙ.Π

Εγχειρίδιο Δεδομένων Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ ΑΔΙΠ, 2020)

Νέο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος

Νέο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ΠΠΣ

Υπόδειγμα περιγράμματος μαθήματος (ελληνικό)

Υπόδειγμα περιγράμματος μαθήματος (αγγλικό)

Πρότυπο Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΑΔΙΠ)

ΟΔΗΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2023

Πρότυπο ΕΣΔΠ 2023

Πρότυπο ΕΣΔΠ Αρχική πιστοποίηση

Πρότυπο ΠΠΣ

Πρότυπο Νέα ΠΠΣ σε λειτουργία

Πρότυπο Νέα ΠΠΣ

Πρότυπο Πιστοποίησης ΠΠΣ 2 επαναπιστοποίηση

Πρότυπο ΞΠΣ

Πρότυπο ΠΜΣ επικ. 2023

Πρότυπο ΠΔΣ

Πρότυπο ΚΕΔΙΒΙΜ

Υπόδειγμα Πρότασης ΕΣΔΠ αρχική πιστοποίηση

Υπόδειγμα Πρότασης ΕΣΔΠ 2023

Υπόδειγμα Πρότασης ΠΠΣ

Υπόδειγμα Πρότασης ΠΠΣ επαναπιστοποίηση

Υπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης νέου ΠΠΣ σε λειτουργία

Υπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης νέου ΠΠΣ

Υπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης ΞΠΣ

Υπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης ΠΜΣ

Υπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης νέου ΠΜΣ

Υπόδειγμα Πρότασης ΠΜΣ 2023

Υπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης ΠΔΣ

Υπόδειγμα Πρότασης Πιστοπίησης ΚΕΔΙΒΙΜ

Υπόδειγμα Έκθεσης Παρακολούθησης ΕΣΔΠ ΠΠΣ

ECTS users guide 2015 gr cr

European Standards Guidelines

ΧΡΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ESG

European Qualifications Framework

Διεξαγωγή επιθεώρησης με ηλεκτρονικά μέσα

ΕΘΑΑΕ Εγχειρίδιο δεδομένων ποιότητας v1.11.002