Στρατηγική Πανεπιστημίου

Στρατηγική Πανεπιστημίου

ΜΟ.ΔΙ.Π

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Πανεπιστημίου Πειραιώς να φέρει σε πέρας την αποστολή του και να υλοποιήσει το όραμά του, έχει θέσει ένα σύνολο από στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι επιμερίζονται σε ειδικότερους, με σκοπό την όσο το δυνατόν πληρέστερη διαχείριση τους, καθώς και την αύξηση των πιθανοτήτων επίτευξής των με τη συνδρομή των κατάλληλων, κάθε φορά, κριτηρίων, δράσεων και ενεργειών.

Οι στόχοι αυτοί παρουσιάζονται αδρομερώς στον ακόλουθο σύνδεσμο: