Παροχή Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς παρέχει στο προσωπικό του, στους υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, καθώς και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της μορφής <username>@unipi.gr.

Η απόκτηση του ηλ. ταχυδρομείου για τις παραπάνω κατηγορίες, εκτός των μεταπτυχιακών φοιτητών, παρέχεται μετά από αίτηση στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (γρ. 321, 3ος όροφ. Κεντρικό Κτίριο). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν αυτόματα email με στοιχεία λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) ίδια με αυτά που παρέχονται από τη γραμματεία του Τμήματος για την πρόσβασή τους στο σύστημα της ηλεκτρονικής Γραμματείας (students.unipi.gr).

Για την αποστολή και λήψη του ηλ. ταχυδρομείου μπορεί να ρυθμιστεί οποιαδήποτε εφαρμογή διαχείρισης ηλ. ταχυδρομείου (Outlook, Thunderbird, Gmail, Hotmail, κτλ.), εφαρμόζοντας τις παρακάτω ρυθμίσεις:

 

Λήψη

POP3 server (incoming): mailhost.unipi.gr
Connection security: SSL/TLS
Port: 995
Authentication: normal password
Username: όνομα χρήστη (χωρίς @unipi.gr)
Password: κωδικός πρόσβασης

Αποστολή

SMTP server (outgoing): mailhost.unipi.gr
Connection security: SSL/TLS
Port: 465
Authentication: normal password
Username: όνομα χρήστη (χωρίς @unipi.gr)
Password: κωδικός πρόσβασης

 

Εναλλακτικά, για τη διαχείριση του email μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Webmail. Προσοχή! Το username στην εφαρμογή αυτή είναι <username>@webmail.unipi.gr, όπως αναφέρεται και στις ακόλουθες οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας. Παρακαλούμε ακολουθείστε τις προσεκτικά.