Παροχή Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς παρέχει στο προσωπικό του, στους υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, καθώς και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της μορφής @unipi.gr.

Η απόκτηση του ηλ. ταχυδρομείου για τις παραπάνω κατηγορίες, εκτός των μεταπτυχιακών φοιτητών, παρέχεται μετά από αίτηση στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (γρ. 321, 3ος όροφ. Κεντρικό Κτίριο).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν αυτόματα email με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού (που έχουν αποκτήσει μέσω της διαδικασίας uRegister). Για τη ενεργοποίησή του αρκεί να συνδεθούν στο Webmail (Προσοχή! Το username στην εφαρμογή αυτή είναι @webmail.unipi.gr)

Για την αποστολή και λήψη του ηλ. ταχυδρομείου μπορεί να ρυθμιστεί οποιαδήποτε εφαρμογή διαχείρισης ηλ. ταχυδρομείου (Outlook, Thunderbird, Gmail, Hotmail, κτλ.) (οδηγίες παρέχονται παρακάτω), εφαρμόζοντας τις παρακάτω ρυθμίσεις:

 

Λήψη

POP3 server (incoming): mailhost.unipi.gr
Connection security: SSL/TLS
Port: 995
Authentication: normal password
Username: όνομα χρήστη (χωρίς @unipi.gr)
Password: κωδικός πρόσβασης

Αποστολή

SMTP server (outgoing): mailhost.unipi.gr
Connection security: SSL/TLS
Port: 465
Authentication: normal password
Username: όνομα χρήστη (χωρίς @unipi.gr)
Password: κωδικός πρόσβασης

 

Οδηγός ρύθμισης λογαριασμού Unipi email σε Gmail

Οδηγός ρύθμισης λογαριασμού Unipi email σε Android (Gmail app)

Οδηγός ρύθμισης λογαριασμού Unipi email σε Hotmail

Οδηγός ρύθμισης λογαριασμού Unipi email σε Outlook

 

Εναλλακτικά, για τη διαχείριση του email μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Webmail. Προσοχή! Το username στην εφαρμογή αυτή είναι @webmail.unipi.gr