Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και έγκαιρου εντοπισμού δικτυακών επιθέσεων με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και ανταπόκριση σε περιστατικά ασφάλειας της κεντρικής υποδομής του Πανεπιστήμιου Πειραιώς

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20240268/23-01-2024
  • Προϋπολογισμός (€):37.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
  • Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2024
  • Ώρα Διενέργειας: 12:00 μ.μ.
  • Διακήρυξη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις