Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου και του Αναπληρωτή του των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις