Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και την προμήθεια ανταλλακτικών των ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20242567/ 25-04-2024
  • Προϋπολογισμός (€): 24.533,35€ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
  • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 30-04-2024, ημέρα Τρίτη
  • Ώρα Διενέργειας: 10:00
  • Διακήρυξη
Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις