Το Τμήμα μας

ΠΟΛΛΑΛΗΣ

Εκ μέρους όλων των μελών της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, σας καλωσορίζω στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το Τμήμα μας αποτελεί το αρχαιότερο τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς με 85 χρόνια παρουσίας, και πρωταρχικός του στόχος είναι η απόκτηση, προαγωγή και εμβάθυνση των γνώσεων της Οικονομικής Επιστήμης, καθώς και η ανάπτυξη του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό , ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

«Όραμά μας είναι ένα Τμήμα διεθνούς κύρους στο σύγχρονο ακαδημαϊκό χάρτη, που θα αναγνωρίζεται για την αριστεία στην εκπαίδευση και έρευνα, την παραγωγή και διάδοση γνώσης αιχμής, τον ηγετικό του ρόλο στη διαμόρφωση αξιών και στην αντιμετώπιση σύγχρονων επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.»

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης δίνει έμφαση στην Εξωστρέφεια (συνεργασίες με πανεπιστήμια και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού) στη Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας (συνεργασίες με επιχειρήσεις και πρόγραμμα πρακτικής άσκησης), και παράλληλα, στις αξίες της Αριστείας στην Εκπαίδευση και την Έρευνα, της Κοινωνικής Ευθύνης και  της Προσφοράς στη Κοινωνία και την Οικονομία. Οι αξίες αυτές θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των φοιτητών μας, προσθέτοντας τα στοιχεία που θα καθορίσουν-σε μεγάλο βαθμό-και το μέλλον τους. Στο Τμήμα μας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μιας πολύπλευρης προσωπικότητας: απόκτηση γνώσεων, αλλά και κριτική σκέψη σε συνδυασμό με ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η συνεργασία και η ομαδική δουλειά, η διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων, η αναλυτική και η δημιουργική σκέψη και η διαπροσωπική επικοινωνία.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μας: τις σπουδές στο Τμήμα μας, την έρευνα που πραγματοποιούμε, και πάνω απ’όλα τους ανθρώπους, που εργάζονται καθημερινά για την επίτευξη των στόχων μας. Ελπίζω να βρείτε εδώ απαντήσεις για τουλάχιστον μερικές από τις ερωτήσεις, που σας έφεραν εδώ, και να κατανοήσετε το πνεύμα που αποπνέει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Τμήμα μας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Καθηγητής Γιάννης Α. Πολλάλης

Λίγα λόγια για το Τμήμα μας

Το Τμήμα μας έχει έναν σταθερό και μακροχρόνιο στόχο: να παρέχει υψηλής ποιότητας γνώση και έρευνα στο πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης.

 

Το τετραετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα αποτελείται από πλήθος μαθημάτων, βασικά μαθήματα κορμού και σύγχρονα μαθήματα επιλογής, που παρέχουν τόσο θεωρητική όσο και εμπειρική γνώση, απαραίτητη για την κατανόηση σύνθετων οικονομικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές μας να μεταβούν σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού, μέσω Erasmus -προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών- και να αποκτήσουν μια γεύση επαγγελματικής εμπειρίας από καταξιωμένες εταιρίες στον χώρο, μέσω Πρακτικής Άσκησης. 

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το Τμήμα μας προσφέρει πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), τα οποία οδηγούν αντίστοιχα στην απόκτηση διπλωμάτων εξειδίκευσης (Master of Science – M.Sc.) στις εξής κατευθύνσεις:

Επιπλέον, το Τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης Διδακτορικού τίτλου (Doctor of Philosophy – Ph.D.) και Μετα-Διδακτορικού τίτλου (Post-Doctorate – Post-Doc). 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ενότητα “Σπουδές”. 

Οι απόφοιτοί μας απολαμβάνουν τη φήμη ενός καλού πανεπιστημίου όταν βγαίνουν στην αγορά εργασίας, γεγονός που αναγνωρίζεται και μέσα από διεθνείς αξιολογήσεις. Συγκεκριμένα, το τμήμα μας είναι ένα από τα δύο τμήματα στην Ελλάδα που περιλαμβάνονται στη λίστα Academic Ranking of World Universities (ARWU) (γνωστή και ως Shanghai Ranking) ως ένα από τα καλύτερα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης παγκοσμίως (στη θέση 200-300). Αυτό έχει ως συνέπεια οι απόφοιτοί μας να υπηρετούν σε υψηλές θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της χώρας μας, καθώς και σε καταξιωμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ενότητα με την έρευνα πορείας αποφοίτων, καθώς και την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η ποιότητα της έρευνας του Τμήματος αντανακλάται στον αριθμό επιστημονικών περιοδικών που τη δημοσιεύουν, στην επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση των μελών ΔΕΠ, στη συμμετοχή αφοσιωμένων και ικανών Διδακτορικών και Μετα-διδακτορικών φοιτητών, καθώς και στις ερευνητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Τμήμα. Για τους σκοπούς αυτούς, το Τμήμα μας διαθέτει επτά πανεπιστημιακά εργαστήρια, με εξειδίκευση σε αντικείμενα-αιχμής της Οικονομικής Επιστήμης, και συγκεκριμένα:

  • Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής
  • Εργαστήριο Οικονομικής των Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας
  • Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας
  • Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • Εργαστήριο Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Εργαστήριο Οικονομικών των Χρηματαγορών, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Εργαστήριο Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Επιπρόσθετα, στο Τμήμα μας διοργανώνονται δύο σειρές ερευνητικών σεμιναρίων:

  • Τα εσωτερικά σεμινάρια, στα οποία παρέχεται η δυνατότητα στους Διδακτορικούς φοιτητές και στα μέλη ΔΕΠ να παρουσιάσουν την τρέχουσα ερευνητική τους δραστηριότητα, καθώς και να παρακολουθήσουν την έρευνα διακεκριμένων ερευνητών
  • Τα σεμινάρια JERS (Joint Economic Research Seminars), τα οποία φιλοξενούνται από το Τμήμα μας και αποτελούν μια πρωτοβουλία-κοινοπραξία μεταξύ των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης ελληνικών πανεπιστημίων για την από κοινού πραγματοποίηση σεμιναρίων και workshops, με απώτερο στόχο την προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας και μάθησης. 

Τέλος, Tο Τμήμα μας φιλοξενεί το επιστημονικό περιοδικό (με το σύστημα κριτών) SPOUDAI – Journal of Economics and Business, ένα EconLit διεθνές περιοδικό, το μόνο στην Ελλάδα βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ενότητα “Έρευνα”.

Τέλος, το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα επιμόρφωσης των σπουδαστών σε θέματα εφαρμοσμένων οικονομικών με τη χρήση τεχνολογιών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης, μέσα από τα προγράμματα E-Learning του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο του επαγγελματικού τους χώρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://elearning.ec.unipi.gr/.

Πιστοποίηση_2019-1_copy

Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις – Συνέδρια

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις