Χαιρετισμός Προέδρου

Χαιρετισμός

tziampiris

Το Τμήμα μας, παρά το γεγονός ότι είναι το νεότερο Τμήμα του Πανεπιστημίου, έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια την πρώτη θέση μεταξύ των ομοειδών Τμημάτων της Ελλάδας. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ένα από τα πληρέστερα προγράμματα ανάλογων σπουδών στην Ευρώπη. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σχετικά με τις Διεθνείς Σχέσεις, τις Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Διεθνή Πολιτική Οικονομία και το Διεθνές Δίκαιο. Το Τμήμα έχει αναπτύξει επιστημονικές συνεργασίες με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς ενώ παράλληλα συμμετέχει σε διμερή και ευρωπαϊκά προγράμματα. Το Τμήμα διοργανώνει κάθε χρόνο διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και θερινά σχολεία, όπου οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε όλους τους τομείς των Διεθνών Σχέσεων.

Επίσης, το Τμήμα προσφέρει τρία μεταπτυχιακά προγράμματα: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές», «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία» και «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα». Τέλος, στους κόλπους του Τμήματος δραστηριοποιούνται εννέα εργαστήρια τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας όλων των μελών του διδακτικού προσωπικού.

Εκ μέρους του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, σας καλωσορίζω στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Αριστοτέλης Τζιαμπίρης

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις