Το τμήμα μας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Λίγα λόγια για το τμήμα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σκοπός

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) είναι το νεώτερο ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του Τμήματος, όπως έχει ανανεωθεί, προσφέρει δυνατότητα σπουδών στα ευρωπαϊκά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, τις στρατηγικές σπουδές, την παγκόσμια διακυβέρνηση, τη διεθνή πολιτική, τη διπλωματία, τη διευθέτηση διεθνών διενέξεων και μεσολάβηση, το διεθνές δίκαιο, το διεθνές εμπόριο, τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική και θεσμούς, τη μελέτη των διεθνών χρηματαγορών, το ευρωπαϊκό δίκαιο, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τα μεγάλα παγκόσμια πολιτικά και οικονομικά προβλήματα, τη μελέτη περιοχών του κόσμου, τα εσωτερικά πολιτικά συστήματα και την εξωτερική πολιτική χωρών, τις αναπτυξιακές πτυχές της διεθνούς οικονομίας, τα διεθνή θέματα περιβάλλοντος, τη διεθνή οικονομική, τη διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών, τις νέες τεχνολογίες.

Το ακαδημαϊκό προφίλ του Τμήματος είναι εμφανώς διεπιστημονικό. Στηρίζεται δε ισόρροπα στις τρεις βασικές συνιστώσες του: ήτοι στις διεθνείς σχέσεις-διεθνή πολιτική, στη διεθνή οικονομική και στις ευρωπαϊκές σπουδές. Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών πέρα από το διεπιστημονικό χαρακτήρα των μαθημάτων προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων παρεμφερών ακαδημαϊκών Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα στη διάρκεια των σπουδών του να διδαχθεί μαθήματα από όλες αυτές τις επιστημονικές προσεγγίσεις και να αποκτήσει το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο που θα του είναι χρήσιμο και αναγκαίο να διαγωνισθεί στην αγορά εργασίας.

Ως προς τις δυνατότητες απασχόλησης μετά την αποφοίτηση, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να αναζητούν απασχόληση σε Διεθνείς Οργανισμούς, στην ελληνική διπλωματική υπηρεσία, σε άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, σε ΔΕΚΟ, σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Δημόσιες Σχέσεις, σε Τομείς Διεθνών Σχέσεων παραγωγικών φορέων, σε Ερευνητικά Κέντρα, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σε Διδασκαλία, σε διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς εισαγωγών – εξαγωγών, σε διαχείριση ευρωπαϊκών ερευνητικών και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε διεθνή γραφεία συμβούλων, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες, σε επενδυτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε διεθνείς νομικές υπηρεσίες, σε θέσεις αναλυτών της διεθνούς πολιτικής, σε θέσεις πολιτικών αναλύσεων και σφυγμομετρήσεων, σε τομείς διεθνούς μάρκετινγκ.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Εκδηλώσεις/Webinars

Ερευνητικό έργο

Η ποιότητα της έρευνας του Τμήματος αντανακλάται στον αριθμό επιστημονικών περιοδικών που τη δημοσιεύουν, στην επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση των μελών ΔΕΠ, στη συμμετοχή αφοσιωμένων και ικανών Διδακτορικών και Μετα-διδακτορικών φοιτητών, καθώς και στις ερευνητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Τμήμα.

Newsletter

Διεθνείς Συνεργασίες

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1. Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet στο Δίκαιο & Πολιτικές της ΕΕ

Τον Σεπτέμβριο 2011 απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Aναπληρωτη Καθηγητή Νικόλαο Φαραντούρη η Ευρωπαϊκή ΈδραJean Monnet στο Δίκαιο και τις Πολιτικές της ΕΕ με έμφαση στο δίκαιο και τις πολιτικές Ανταγωνισμού, Ενέργειας και Μεταφορών. Υπό την αιγίδα της Έδρας εισήχθησαν νέα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών και ερευνητικές δράσεις (σεμινάρια, working groups) στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία καθώς και η ερευνητική ομάδα LNG Forum, με αντικείμενο την έρευνα και ανάλυση του ρυθμιστικού πλαισίου και της αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), της συμβολής του στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη. Αναλυτικά οι δράσεις της Έδρας στο: http://jeanmonnet.farantouris.eu

2. Συνεργασία με το Ευρω-Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Euro–Mediterranean University)

Στις 24-25 Νοεμβρίου 2011 η Έδρα Jean Monnet στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στις εργασίες της 4ης Γενικής Συνέλευσης του Ευρω-Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Euro–Mediterranean University – EMUNI), που συνήλθε στη Λισαβόνα, στην οποία αποφασίστηκε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς να καταστεί ακαδημαϊκός εταίρος και μέλος της Γενικής Συνέλευσης του EMUNI. Ως σύνδεσμος για περαιτέρω συνεργασία και κοινές ερευνητικές δράσεις ορίστηκε από το Ευρω-Μεσογειακό Πανεπιστήμιο η Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. www.emuni.si/en

3. Διμερής Συνεργασία με το New York University

4. Διμερής Συμφωνία με το Sharda University, New Delhi, India

5. Συνεργασία με το Γερμανικό Πανεπιστήμιο Siegen

6. Summerschool: https://www.des.unipi.gr/el/international-partnerships-gr/summerschool

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις