Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση της συντήρησης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης εγγράφων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20242635/ 29-04-2024
  • Προϋπολογισμός (€): 3.500,00€ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
  • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 13-05-2024, ημέρα Δευτέρα
  • Ώρα Διενέργειας: 10:00
  • Διακήρυξη
Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις