Παροχή Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς παρέχει στο Εκπαιδευτικό προσωπικό, τα μέλη ΕΤΕΠ, το διοικητικό προσωπικό, τους υποψήφιους διδάκτορες και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω παγκόσμιου ιστού (Webmail). Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, η οποία είναι προσωπική για κάθε χρήστη.