Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Αρχείου

Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Αρχείου

Αρμοδιότητες

  • Η καταχώρηση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και η διανομή της στα αρμόδια γραφεία.

  • Η διαχείριση της εξερχόμενης αλληλογραφίας.

  • Τήρηση του γενικού αρχείου του Ιδρύματος

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ιδιότητα Τηλέφωνο Γραφείο E-mail
Kamvysi Stamatia Processing and Records Office Non-Graduate – Administrative Staff  +30 210 4142139 414/Main Bld. skamvissi@unipi.gr@unipi.gr