Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας

Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας

Το Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας διαθέτει δικές του υποσελίδες όπου αναφέρονται οι αρμοδιότητες, οι διακηρύξεις και οι ανακοινώσεις του τμήματος.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ιδιότητα Τηλέφωνο Γραφείο E-mail
Μέξη Γεωργία Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Διοικ.-Οικ.  +30 210 4142239 428/ΚΕΚΤ mexi@unipi.gr
Τερζόγλου Μαρίνα Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Διοικ.-Οικ.  +30 210 4142241 428/ΚΕΚΤ marinaterz@unipi.gr
Φιλιππάκη Μαριάνθη Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Διοικ.-Οικ.  +30 210 4142091 428/ΚΕΚΤ mfilippaki@unipi.gr