Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών

Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών

Αντικείμενο του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών είναι η μέριμνα για την προώθηση των διαδικασιών εκλογής ή υπόδειξη όλων των μελών των Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων και ο διορισμός ή η συγκρότηση αυτών.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ιδιότητα Τηλέφωνο Γραφείο E-mail
Αρτέμη Διονυσία Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών ΠΕ Διοικ.-Οικ.  +30 210 4142229 419/ΚΕΚΤ dionysia@unipi.gr