Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Αρμοδιότητες

  • Η συγκέντρωση της νομοθεσίας και των αποφάσεων που αναφέρονται σε θέματα φοιτητικής μέριμνας.

  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της Συγκλήτου και των Πρυτανικών Αρχών στα θέματα φοιτητικής μέριμνας όπως: φοιτητικές εκδρομές, υποτροφίες, δάνεια, οικονομικές ενισχύσεις και γενικά κάθε είδους παροχές προς τους προπτυχιακούς φοιτητές.

  • Επίσης το Τμήμα είναι αρμόδιο σε ό,τι αφορά θέματα στέγασης, σίτισης, ψυχαγωγίας και περίθαλψης των φοιτητών.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ιδιότητα Τηλέφωνο Γραφείο E-mail
Μπαρτζάκλη Νίκη Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ΤΕ Διοικ.-Λογ.  +30 210 4142088 114/ΚΕΚΤ nikibar@unipi.gr
Πετιμεζά Παρασκευή Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ΠΕ Διοικ.-Οικ.  +30 210 4142089 114/ΚΕΚΤ ppetimeza@unipi.gr