Σωκράτης Κάτσικας

Σωκράτης Κάτσικας

ska-9

Ονοματεπώνυμο: Σωκράτης Κάτσικας

Ιδιότητα : Καθηγητής

Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Γραφείο:

Email: ska@unipi.gr

Τηλέφωνο/Fax:

Ιστοσελίδα: https://www.ds.unipi.gr/en/faculty/ska-en/

Ο Σωκράτης Κ. Κάτσικας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (1982), Master of Science in Electrical & Computer Engineering του University of Massachusetts at Amherst, ΗΠΑ (1984) και Δρ Μηχ/κός Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1987). Σήμερα είναι Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων του προγράμματος αξιολόγησης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European University Association – EUA) και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ίδιου προγράμματος. Διετέλεσε Πρύτανης (2003-2006) και Αντιπρύτανης (1997-2003) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (2006-2008), μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (2008-2009), Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων μελών ΔΕΠ (ΠΟΣΔΕΠ) (2009), Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Προγράμματος του Προγράμματος «Άνθρωποι» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2009), Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (2009 – 2012), μέλος της Επιτροπής Πληροφορικής της Ελληνικής Κυβέρνησης (2011 – 2012), Πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (2013-2014) και Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (2013-2015). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές της ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και των εφαρμογών της θεωρίας εκτίμησης. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας περισσότερων από 230 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης, ως ερευνητής, ως επιστημονικός διευθυντής, και ως διευθυντής προγράμματος στις περιοχές αυτές. Συμμετέχει στις επιστημονικές επιτροπές κρίσης άρθρων αρκετών επιστημονικών περιοδικών, έχει συγγράψει ή επιμεληθεί την έκδοση 33 βιβλίων και έχει συμμετάσχει ή προεδρεύσει σε επιστημονικές επιτροπές περισσότερων από 400 επιστημονικών διεθνών συνεδρίων.

Δημοσιεύσεις 2010 – 2021

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • A. Patel, H. Alhussian, J.M. Pedersen, B. Bounabat, J. Celestino Júnior, S. Katsikas, “A nifty collaborative intrusion detection and prevention architecture for Smart Grid ecosystems”, Computers & Security, Vol. 40, pp. 92-109, 2016.
 • G. Spathoulas and S.K. Katsikas, “Enhancing IDS performance through comprehensive alert post-processing”, Computers & Security, Vol. 37, pp. 176-196, 2013.
 • G. Spathoulas and S.K. Katsikas, “Methods for post-processing alerts in intrusion detection: A survey”, International Journal of Information Security Science, Vol. 2, no. 2, pp. 64-80, 2013.
 • G. Aggelinos and S.K. Katsikas, “Enhancing SSADM with Disaster Recovery Plan Activities”, Information Management and Computer Security, Vol. 19, pp. 248-261, 2011.
 • G. Spathoulas and S.K. Katsikas, “Reducing False Positives in Intrusion Detection Systems”, Computers & Security, Vol. 29, pp. 35-44, 2010.
 • S. Sp. Pappas, L. Economou, P. Karampelas, D.C. Karamousantas, S.K. Katsikas, G.E. Chatzarakis and P.D. Skafidas, “Electricity demand load forecasting of the Hellenic power system using an ARMA model”, Electric Power Systems Research, Vol. 80, pp. 256-264, 2010.
 • G. Aggelinos and S.K. Katsikas, “Integrating Disaster Recovery Plan Activities into the System Development Life Cycle”, Journal of Information Systems Security, Vol. 6, pp. 20-35, 2010.
 • I. Kantzavelou and S.K. Katsikas, “A game-based intrusion detection mechanism to confront internal attackers”, Computers & Security, Vol 29, pp. 859-874, 2010.

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • V. Anastopoulos and S. K. Katsikas, “Design of a Log Management Infrastructure Using Meta-Network Analysis”, in Proceedings, TRUSTBUS 2016, Porto, Portugal, pp. 97-110, 2016.
 • A. Michota, S. Katsikas, “Compliance of the LinkedIn privacy policy with the principles of the ISO 29100:2011 standard”, in B. Boualem et al. (Eds.), Web Information Systems Engineering – WISE 2014 Workshops, 15th International Workshops IWCSN 2014, Org2 2014, PCS 2014, and QUAT 2014, Thessaloniki, Greece, October 12-14, 2014, Revised Selected Papers, Org2 Workshop – Towards Organization 2.0: Advancements in Enterprise Social Networks, pp. 1–12, 2015.
 • V. Anastopoulos and S. Katsikas, “A Methodology for Building a Log Management Infrastructure”, in Proceedings, IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT 2014), pp. 000301-000306, DOI: 10.1109/ISSPIT.2014.7300604, 2015.
 • E. Darra, C. Skouloudi and S.K. Katsikas, “A Simulation Platform for Evaluating DoS Attacks in Wireless Sensor Networks”, in Proceedings, 19th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2015), doi:10.1145/2801948.2801949, 2015.
 • A. Michota and S.K. Katsikas, “Designing a Seamless Privacy Policy for Social Networks”, in Proceedings, 19th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2015), doi: 10.1145/2801948.2801998, 2015.
 • A. Michota and S.K. Katsikas, “Tagged Data Breaches in Online Social Networks”, in Proceedings, 6th International Conference on e-Democracy (e-Democracy 2015), Athens, Greece, pp. 95-106, 2015.
 • G. Spathoulas, S. Katsikas, A. Charoulis, “A test-bed for post-processing the results of intrusion detection systems”, in Proceedings, EUROPKI 2013, Egham, UK, pp. 170-183, 2014.
 • I. Kantzavelou, S. Katsikas, “Uncertainty in Intrusion Detection Signaling Games”, in Proceedings, EUROPKI 2013, Egham, UK, pp. 184-203, 2014.
 • A. Michota, S. Katsikas, “Compliance of the Facebook Data Use Policy with the principles of ISO 29100:2011”, in Proceedings, NTMS 2014 (Security track), Dubai, UAE, pp. 96-100, 2014.
 • A. Michota, S. Katsikas, “The evolution of privacy-by-default in Social Networks”, in Proceedings, 18th Panhellenic Conference on Informatics 2014, pp. 1-6, 2014.
 • V. Tasiopoulos, S. Katsikas, “Bypassing Antivirus Detection with Encryption”, in Proceedings, 18th Panhellenic Conference on Informatics 2014, pp. 1-2, 2014.
 • D. Koutsourelis, S. Katsikas, “Designing and developing a free Data Loss Prevention system”, in Proceedings, 18th Panhellenic Conference on Informatics 2014, pp. 1-5, 2014.
 • I. Kantzavelou, P. Tzikopoulos and S.K. Katsikas, “Detecting Intrusive Activities from Insiders in a Wireless Sensor Network Using Game Theory”, in Proceedings, PETRA 2013, Rhodes Island, Greece, doi: 10.1145/2504335.2504350, 2013.
 • E. Darra and S.K. Katsikas, “Attack Detection Capabilities of Intrusion Detection Systems for Wireless Sensor Networks”, in Proceedings, IISA 2013, Piraeus, Greece, doi: 10.1109/IISA.2013.6623718, pp. 225-230, 2013.
 • G. Aggelinos and S.K. Katsikas, “The security of information systems in Greek hospitals”, in Proceedings, TRUSTBUS 2013, Prague, Czech Republic, pp. 112-123, 2013.
 • G. Aggelinos and S.K. Katsikas, “The status of information systems in the hospitals of the Greek National Health System”, in Proceedings, 13th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering (MEDICON 2013), Seville, Spain, pp. 1306-1309, 2013.
 • G. Aggelinos and S.K. Katsikas, “Disaster Recovery Analysis and Management Method (DRAMM): An IT Management tool”, in Proceedings, PCI 2012, Piraeus, Greece, 2012.
 • E. Darra, C. Ntantogian, C. Xenakis, S. Katsikas, “A Mobility and Energy-Aware Hierarchical Intrusion Detection System for Mobile Ad Hoc Networks”, in Proceeding, Trust, Privacy and Security in Digital Business – 8th International Conference, TrustBus 2011, Toulouse, France, σελ. 138-149, 2011.

III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • V.C. Moussas, S.K. Katsikas and S.D. Likothanassis, “A Review of Theory and Applications of Adaptive Filters based on the multi-model approach”, in D. Karras (Ed.), Recent Advances in Applied Signals, Systems and Image Processing, Springer, to appear.
 • N. Pitropakis, S. Katsikas and C. Lambrinoudakis, “Cloud Security, Privacy and Trust Baselines”, in J. Vacca (Ed.), Cloud Computing Security: Foundations and Challenges, Taylor & Francis, pp. 45-58, 2016.
 • S.K. Katsikas, “Risk management”, in J. Vacca (Ed.), Computer and Information Security Handbook 2nd edition, Morgan Kaufmann, pp. 905-927, 2013.
 • S.K. Katsikas, “Security of the electronic medical record”, in B. Fuhrt and A. Agarwal (Eds.), Handbook of Medical Innovative Technologies, Springer, pp. 401-416, 2013.
 • E. Konstantinou, S. Katsikas, “Public key cryptography”, in M. Burmester, S. Gritzalis, S. Katsikas, V. Chrissicopoulos (Eds.), Modern Cryptography: Theory and applications, Papasotiriou Publishers, Athens, Greece, pp. 355-389, 2011.
 • M. Burmester, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας, Β. Χρυσικόπουλος, «Εισαγωγή στην κρυπτογραφία: Από τον Καίσαρα στη μετα-κβαντική κρυπτογραφία», στο M. Burmester, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας, Β. Χρυσικόπουλος (Επιστημονική Επιμέλεια), Σύγχρονη Κρυπτογραφία: Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, σελ. 3-43, 2011.
 • Ε. Κωνσταντίνου, Σ. Κάτσικας, «Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού», στο M. Burmester, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας, Β. Χρυσικόπουλος (Επιστημονική Επιμέλεια), Σύγχρονη Κρυπτογραφία: Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, σελ. 355-389, 2011.
 • Κ. Λαμπρινουδάκης, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας, «Μια επισκόπηση τεχνολογιών ενίσχυσης της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο», στο Κ. Λαμπρινουδάκης, Λ. Μήτρου, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας (Επιστημονική Επιμέλεια), Προστασία της Ιδιωτικότητας & Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, σελ. 3-48, 2010.
 • Ε. Αϊβαλόγλου, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας, «Μηχανισμοί προστασίας ιδιωτικότητας σε δίκτυα αισθητήρων», στο Κ. Λαμπρινουδάκης, Λ. Μήτρου, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας (Επιστημονική Επιμέλεια), Προστασία της Ιδιωτικότητας & Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, σελ. 221-245, 2010.
 • Α. Γιαννακόπουλος, Σ. Ξανθόπουλος, Κ. Λαμπρινουδάκης, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας, «Οικονομικά της προστασίας της ιδιωτικότητας», στο Κ. Λαμπρινουδάκης, Λ. Μήτρου, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας (Επιστημονική Επιμέλεια), Προστασία της Ιδιωτικότητας & Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, σελ. 447-467, 2010.

Σωκράτης Κάτσικας, Στέφανος Γκρίτζαλης, Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, Ασφάλεια Πληροφοριών & Συστημάτων στον Κυβερνοχώρο, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2021, 816, ISBN: 9789605780647

S. K. Katsikas, C. Lambrinoudakis and S. Furnell (Eds.), Trust, Privacy and Security in Digital Business, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 2016.

N. Askoxylakis, S. Ioannidis, S. Katsikas and C. Meadows, Computer Security – ESORICS 2016, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 2016.

S. K. Katsikas and A.B. Sideridis (Eds.), E-Democracy – Citizen Rights in the World of the New Computing Paradigms, Communications in Computer and Information Science, Springer, 2015.

S. Katsikas, I. Agudo (Eds.), Public Key Infrastructure, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 2014.

C. Eckert, S.K. Katsikas and G. Pernul (Eds.), Trust, Privacy and Security in Digital Business, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 2014.

S. Katsikas, Information Security Management, Pedio Publishers, Athens, Greece, 2014.

S. Fischer-Hubner, S. Katsikas, G. Quirchmayr (Eds.), Trust, Privacy and Security in Digital Business, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 2012.

Mike Burmester, Στέφανος Γκρίτζαλης, Σωκράτης Κάτσικας, Βασίλειος Χρυσικόπουλος, Σύγχρονη κρυπτογραφία, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2011, 728, ISBN:9607182766

Καμπουράκης Γιώργος, Γκρίτζαλης Στέφανος, Κάτσικας Σωκράτης Κ., Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, 2006, 508, ISBN: 9607530810

Σωκράτης Κάτσικας, Δημήτρης Γκρίζαλης, Στέφανος Γκρίζαλης, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2004, 560, ISBN: 9789608105577

Στέφανος Γκρίζαλης, Σωκράτης Κάτσικας, Δημήτρης Γκρίζαλης, Ασφάλεια Δικτύων , Παπασωτηρίου, 2003, 954, ISBN: 9789607530455