Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων διαθέτει δικές του υποσελίδες όπου αναφέρονται οι αρμοδιότητες, οι δραστηριότητες, οι υπηρεσίες και ο εξοπλισμός που διαθέτει το τμήμα.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ιδιότητα Τηλέφωνο Γραφείο E-mail
Πούτος Κυριάκος Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων ΠΕ Πληροφορικής  +30 210 4142169 321/ΚΕΚΤ kyriakos@unipi.gr
Σταυρουλάκη Μαρία Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων ΠΕ Πληροφορικής  +30 210 4142056 321/ΚΕΚΤ crwmel@unipi.gr