Γεώργιος Βασιλακόπουλος

Γεώργιος Βασιλακόπουλος

????????????????????????????????????

Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Βασιλακόπουλος

Ιδιότητα: Καθηγητής

Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Γραφείο: 309 (Κεντρικό Κτήριο)

Email: gvass@unipi.gr

Τηλέφωνο/Fax:

Ιστοσελίδα: https://www.ds.unipi.gr/faculty/gvass/

Ο Γεώργιος Βασιλακόπουλος είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου αυτού. Ως Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, είναι, εκ του νόμου, Πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και έχει την επιστημονική/τεχνική ευθύνη των διαδικασιών ανάπτυξης αντίστοιχων σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Επί σειρά ετών, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος αυτού. Από το έτος 1998 ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Πειραιώς είχε την επιστημονική/τεχνική ευθύνη της αρχικής ανάπτυξης σύγχρονης δικτυακής υποδομής ενοποιημένου δικτύου φωνής και δεδομένων, καλύπτοντας όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου, και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος Εκπαίδευσης από Απόσταση “Εύδοξος” είχε την επιστημονική/τεχνική ευθύνη της ανάπτυξης σύγχρονης αίθουσας τηλεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και της πρώτης διενέργειας μαθημάτων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (σε πραγματικό ή όχι χρόνο). Έχει εργασθεί ως σύμβουλος ή ως μέλος της διοίκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Έχει διατελέσει σύμβουλος του Υπουργού Υγείας σε θέματα πληροφορικής, μέλος ΔΣ στα Νοσοκομεία “Γ. Γεννηματάς” και “Αττικόν”, σύμβουλος πληροφορικής του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές Υπουργείων και Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και κοινοτικά έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών, έχει διατελέσει αξιολογητής έργων και ερευνητικών προγραμμάτων (ελληνικών και ευρωπαϊκών), έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στο χώρο της Πληροφορικής, ιδιαίτερα της Πληροφορικής Υγείας, έχει συγγράψει τρία βιβλία και κεφάλαια ξενόγλωσσων βιβλίων, έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια ως μέλος επιτροπών τους ή ως απλός συμμετέχων, και έχει υπάρξει σύμβουλος έκδοσης ή κριτής περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και βιβλίων. Είναι μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών ενώσεων.

Δημοσιεύσεις 2010 – 2015
I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘Specifying process requirements for holistic care’. Informatics for Health and Social Care, 1-11, 2013.
 • Botsivaly M, Malamateniou F, Vassilacopoulos G and Macris A: “Development of se-mantically annotated web services using a CDA-based discharge summaries’ ontology”, Computers in Human Behaviour, (accepted for publication).
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘E-EPR: A workflow-based electronic emergency patient record to support holistic care management’, Personal and Ubiquitous Computing Journal, pp.1-10, November 25, 2012.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘Emergency Healthcare Process Automation Using Mobile Computing and Cloud Services’, Journal of Medical Systems, 36(5):3233-41, 2012.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A System for the Provision of Medical Diagnostic and Treatment Advice in a Home Care Environment”, Personal and Ubiquitous Computing Journal, Vol. 14, No. 6, pp. 551-561, September, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “An Approach to Participative Personal Health Record System Development”, International Journal of Healthcare Delivery Reform Initiatives, Vol. 2, No. 4, pp.1-16, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A System for the Provision of Medical Diagnostic and Treatment Advice in a Home Care Environment”, Personal and Ubiquitous Computing Journal, 14(6), 551-561, 2010.
 • Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “An electronic Medical Record using Service Oriented Architecture”, International Journal of Applied Systemic Studies, 3(3), 343-352, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “An Approach to Participative Personal Health Record System Development”, International Journal of Healthcare Delivery Reform Initiatives (IJHDRI), 2(4), 1-16, 2010.

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Koufi V, Malamateniou F, and Vassilacopoulos G: “A Big Data-driven Model for the Optimization of Healthcare Processes”. In Proceedings of the 26th International Conference of the European Federation for Medical Informatics, (MIE’ 2015) – «Digital Healthcare Empowering Europeans», Madrid (Spain), May 27th – 29th, 2015.
 • Poulymenopoulou M, Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A health analytics semantic ETL service for obesity surveillance”. In Proceedings of the 26th International Conference of the European Federation for Medical Informatics, (MIE’ 2015) –»Digital Healthcare Empowering Europeans», Madrid (Spain), May 27th – 29th, 2015.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A LOD-based service for extracting Linked Open Emergency Care Data”. In Proceedings of the 3rd International Work Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, (IWBBIO’ 2015), Granada (Spain), April 15th – 17th, 2015.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Privacy preserving mobile access to personal health records through Google’s Android”. In Proceedings of the 4th International Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare –»Transforming healthcare through innovations in mobile and wireless technologies», MobiHealth 2014, Athens, Greece, November 3 – 5, 2014.
 • Poulymenopoulou M, Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “PINCLOUD II: An enhanced cloud-based PHR service with healthcare analytics”. In Proceedings of the European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems 2014, EMCIS2014, Doha, Qatar, October 27 – 28, 2014.
 • Koufi V, Malamateniou F, Tsochou A and Vassilacopoulos G: “A framework for privacy-preserving access to next-generation EHRs”. In Proceedings of the 25th International Conference of the European Federation for Medical Informatics, (MIE’2014), Istanbul, August 31st – September 3rd, 2014.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Machine Learning for knowledge Extraction from PHR Big Data”, ICIMTH 2014, Athens, July 5-7 2014.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Knowledge discovery from electronic emergency patient records using machine learning techniques”. In Proceedings of the ICIMTH 2014, Athens, July 5-7, 2014.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A virtual PHR authorization system”, International Conference on Biomedical and Health Informatics (IEEE BHI’14), Valencia, Spain, June 1-4, 2014.
 • Poulymenopoulou M, Papakonstantinou D, Malamateniou F, Prentza A and Vassilacopoulos G: “A conceptual security framework for personal health records (PHRs)”. In Proceedings of the ICIMTH 2013, Athens, July 5-7, 2013.
 • Maglogiannis I, Delibasis K, Goudas T, Prentza A, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Video Segmentation of Moving Humans for Assistive Environments”. In Proceedings of the ICIMTH 2013, Athens, July 5-7, 2013.
 • Koufi V, Malamateniou F, Vassilacopoulos G and Prentza A: “An Android-Enabled Mo-bile Framework for ubiquitous access to cloud emergency medical services”. In Pro-ceedings of the IEEE 2nd Symposium on Network Cloud Computing and Applications (IEEE NCCA 2012), London, UK, December 3-5, 2012.
 • Doukas C, Maglogiannis I, Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G:  “Enabling Data Protection through PKI encryption in IoT m-Health Devices”. In Proceedings of the IEEE 12th International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE 2012), Larnaka, Cyprus, November 11-13, 2012.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “An Android-Enabled Mobile Frame-work for Ensuring Quality of Life through Patient-Centric Care”, In Proceedings of the 24rd International Conference of the European Federation for Medical Informatics, MIE 2012, Pisa, Italy, 26-29 August, Studies in Health Technology and Informatics, pp. 1040-1044, 2012.
 • Papakonstantinou D, Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Towards a mLearning training solution to the adoption of a CPOE system”, In Proceedings of the 24rd International Conference of the European Federation for Medical Informatics, MIE 2012, Pisa, Italy, 26-29 August, Studies in Health Technology and Informatics, pp. 973-977, 2012.
 • Poulymenopoulou M, Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Using a patient-centered approach for health and social care integration”, In Proceedings of the 24rd International Conference of the European Federation for Medical Informatics, MIE 2012, Pisa, Italy, 26-29 August, Studies in Health Technology and Informatics, pp. 467-471, 2012.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Specifying workflow   requirements for holistic care”. In Proceedings of the International eHealth, Telemedi-cine and Health ICT Forum, Med-e-tel 2012, Luxemburg, April 18-20, 2012.
 • Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Towards an embedded semantic wiki for user training in an ePrescribing service”. In Proceedings of the 1st International Conference on Medical Education Informatics, MEI 2012, Thessaloniki, Greece, 6-7 April, 2012.
 • Poulymenopoulou M, Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Enhancing patient information sharing through social networks”. In Proceedings of the International Conference on Health Informatics, HEALTHINF 2012, Vilamoura, Algarve, Portugal), February 1-4, 2012.
 • Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Embedding on-line training in an e-prescribing service”, In Proceedings of the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing, KMIS 2011, Paris, France, October 26-29, 2011.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “An Access Control Framework for Pervasive Mobile Healthcare Systems Utilizing Cloud Services”, In Pro-ceedings of the International ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare, MobiHealth 2011, Kos, Greece, October 5-7, 2011.
 • Papakonstantinou D, Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A cloud-based semantic wiki for user training in healthcare process management”, In Proceedings of the 23rd International Conference of the European Federation for Medical Informatics, MIE 2011, Oslo, Norway, August 28-31, 2011.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F, Papakonstantinou D and Vassilacopoulos G: “Cloud-based Information Support for Emergency Healthcare”, In Proceedings of the 23rd International Conference of the European Federation for Medical Informatics, MIE 2011, Oslo, Norway, August 28-31, 2011.
 • Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “User training in primary care processes through a semantic wiki”, In Proceedings of the IADIS International Conference e-Health 2011, Rome, Italy, July 20-22, 2011.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “e-EPR: A cloud-based architecture of an electronic emergency patient record”, In Proceedings of the 4rd International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, PETRA 2011, Crete, Greece, May 25-27, 2011.
 • Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A semantic wiki for user training in ePrescribing processes”, In Proceedings of the 4rd International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, PETRA 2011, Crete, Greece, May 25-27, 2011.
 • Malamateniou F, Poulymenopoulou M and Vassilacopoulos G: “A service-oriented approach for implementing inter-organizational healthcare processes on the cloud”, In Proceedings of the International eHealth, Telemedicine and Health ICT Forum, Med-e-tel 2011, Luxemburg, April 18-20, 2011.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Context-Aware Security in Cloud Emergency Medical Services”, In Proceedings of the International Conference on Health Informatics, HEALTHINF 2011, Rome, Italy, January 26-29, 2011.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “An Event-based, Role-based Authorization Model for Healthcare Workflow Systems”, In Proceedings of the 3rd International ICST Conference on Electronic Healthcare for the 21st century, eHealth 2010, Morocco, Casablanca, December 13-15, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Ubiquitous Access to Cloud Emer-gency Medical Services”, In Proceedings of the 10th International Conference on Infor-mation Technology and Applications in Biomedicine, ITAB 2010, Corfu, Greece, November 3-5, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Authorization in Cloud e-Radiology Services”, In Proceedings of International Conference on Knowledge Management and Information Sharing, KMIS 2010, Valencia, Spain, October 25-28, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A Portal for Ubiquitous Access to Personal Health Records on the Cloud”, In Proceedings of the International ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare, MobiHealth 2010, Ayia Napa, Cuprus, October 18-20, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F, Vassilacopoulos G and Papakonstantinou D: “Healthcare System Evolution towards SOA: A Security Perspective”, In Proceedings of the 13th World Congress on Medical and Health Informatics, MEDINFO 2010, Cape Town, South Africa, September 12-15, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Authorization in Cloud ePrescribing Services”, In Proceedings of the IADIS International Conference e-Health 2010, Freiburg, Germany, July 29-31, 2010.
 • Mytilinaiou E, Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A Context-Aware Approach to Process-based PHR System Security”, In Proceedings of the International Council on Medical and Care Compunetics Event 2010, ICMCC 2010, London, United Kingdom, June 8-11, 2010.
 • Mytilinaiou E, Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A Context-Aware Au-thorization Model for Interoperable Electronic Health Records”, In Proceedings of the European Federation of Medical Informatics Special Topic Conference 2010, EFMI STC 2010, Reykjavik, Iceland, June 2-4, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “An Agent-Based Application of Per-sonal Health Record in Homecare”, In Proceedings of the 3rd International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, PETRA 2010, Samos, Greece, June 23-25, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Cloud Computing in Healthcare: An Authorization Perspective”, In Proceedings of the Med-e-Tel 2010, Luxembourg, April 1-3, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Automating Authorization Propaga-tion Process in Personal Health Records”, In Proceedings of the International Confer-ence on Health Informatics, HEALTHINF 2010, Valencia, Spain, January 20-23, 2010.

III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Ontology-driven authorization policies on personal health records for sustainable citizen-centered healthcare”. Book Chapter, In A. Lazakidou and D. Koutsouris (Eds) In “Special Issue on Concepts and Trends in Healthcare Information Systems – Annals of Information Systems”, Springer-Verlag, 2014.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Privacy preserving access control for PHR-based emergency medical systems”. Book Chapter, In A. Lazakidou and D. Koutsouris (Eds) In “Special Issue on Concepts and Trends in Healthcare Information Systems – Annals of Information Systems”, Springer-Verlag, 2014.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Privacy-Preserving Access Control for PHR-based Emergency Medical Systems”. Book Chapter, In “Concepts and Trends in Healthcare Information Systems”, Springer, 2013.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A Personal Health Record System for Emergency Case Management”, Book Chapter, In Ana Fred, Joaquim Filipe and Hugo Gamboa (Eds). ʽCommunications in Computer and Information Scienceʼ (CCIS), Springer-Verlag, 83-96, 2011.
 • Mytilinaiou E, Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A Context-Aware Au-thorization Model for Process-Oriented Personal Health Record Systems”, Book Chap-ter, In Chryssanthou A, Apostolakis I, & Varlamis I (Eds.), ‘Certification and Security in Health-Related Web Applications: Concepts and Solutions’, IGI Global, 46-65, 2011.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A highly-interactive and user-friendly PHR application for the provision of Homecare Services”, Book Chapter, In Röcker, C., & Ziefle, M. (Eds.), ‘Smart Healthcare Applications and Services’, IGI Global, 197-217, 2011.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Using Agent and Workflow Technol-ogies for the Implementation of Interoperable HealthCare Information Systems”, Book Chapter, In Miguel Ángel Sicilia and Pablo Balazote (Eds), ʽInteroperability in Healthcare Information Systems: Standards, Management, and Technologyʼ, IGI Global, 2010.
 • Malamateniou F, Koufi V and Vassilacopoulos G: “Virtual Patient Records”, Book Chapter, In Ioannis Apostolakis (Ed), ʽCooperative Internet and Societyʼ, Papazisis, 2010 (in Greek).

Γεώργιος Βασιλακόπουλος. Πληροφοριακά Συστήματα, ΤΣΟΤΡΑΣ, 2018, 900, ISBN: 978-618-5309-39-8

Μαλαματένιου Φ, Κούφη Β και Βασιλακόπουλος Γ: “Εικονικός Ιατρικός Φάκελος”, βιβλίο με τίτλο ‘Συνεργατικό Διαδίκτυο και Κοινωνία’, Εκδόσεις Παπαζήση, 2010, 1026, ISBN: 978-960-02-2565-5

Γεώργιος Βασιλακόπουλος, Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων, Αυτοέκδοση, 2009, ISBN: 978-960-930872-4