Μήνυμα Προέδρου

Ηλιόπουλος Γεώργιος
MHNYMA ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ένα από τα αρχαιότερα τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το Τμήμα μας θεραπεύει δύο βασικά επιστημονικά αντικείμενα, τη Στατιστική και την Ασφαλιστική Επιστήμη, που ως βάση έχουν τα Μαθηματικά και ειδικότερα τη Θεωρία Πιθανοτήτων.

Η Στατιστική είναι μία επιστήμη που βρίσκει εφαρμογή σε κάθε επιστημονικό κλάδο στον οποίον χρησιμοποιούνται ποσοτικά ή ποιοτικά δεδομένα και σκοπός της είναι η συλλογή τους, η ανάλυσή τους και η κατασκευή μοντέλων για τη λήψη αποφάσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η Ιατρική, η Γενετική, οι Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, η Φυσική, η Χημεία, οι σύγχρονες τεχνολογίες και κάθε άλλος κλάδος όπου πραγματοποιούνται μετρήσεις και παρατηρούνται δεδομένα, βασίζεται είτε λίγο είτε πολύ (είτε πάρα πολύ) σε εφαρμογή της Στατιστικής. Η κατανόηση και η εφαρμογή της Στατιστικής στο επίπεδο που διδάσκεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος απαιτεί εξοικείωση με τις έννοιες και τις τεχνικές του Απειροστικού Λογισμού, της Γραμμικής Άλγεβρας και της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Η Ασφαλιστική Επιστήμη αφορά σε οτιδήποτε σχετίζεται με το αντικείμενο της Ασφάλισης, από τον Αναλογισμό και τον Κίνδυνο μέχρι πρακτικά και οικονομικά ζητήματα που αφορούν στις ασφάλειες και την αγορά τους. Ο Αναλογισμός και η Διαχείριση Κινδύνων στο επίπεδο που διδάσκονται στο πρόγραμμα σπουδών μας, βασίζονται επίσης στον Απειροστικό Λογισμό και τη Θεωρία Πιθανοτήτων.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παράσχει τις βασικές γνώσεις των δύο αντικειμένων στους φοιτητές μέσα από την θεωρία και την πράξη καθώς και μέσω της χρήσης υπολογιστών και ειδικών πακέτων. Έτσι, οι φοιτητές μας παίρνουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε είτε να βγουν στην αγορά εργασίας είτε να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές σε κάποιο πρόγραμμα που σχετίζεται με τα αντικείμενα του Τμήματος. Ένα στοιχείο δε που αποδεικνύει ότι το επίπεδο της παρεχόμενης γνώσης είναι υψηλό είναι ότι σχεδόν καμμία αίτηση φοιτητή μας δεν έχει απορριφθεί από κάποιο συναφές μεταπτυχιακό πρόγραμμα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Συναφή με τα αντικείμενα της Στατιστικής και της Ασφαλιστικής Επιστήμης είναι και τα δύο υψηλού επιπέδου προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) που οργανώνονται από το Τμήμα. Το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη, τα εργαστήρια και τα στατιστικά πακέτα και έχει ως βασική επιδίωξη να εξασφαλίσει στους αποφοίτους του σταθερά θεμέλια γνώσεων και μεθόδων επιστημονικής έρευνας που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή βελτίωση και εξέλιξη δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών κατευθύνσεων: βιοστατιστική, στατιστικές μεθόδους στα χρηματοοικονομικά, στατιστικό έλεγχο ποιότητας και στατιστικές μεθόδους στην επιστήμη δεδομένων. Το ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να γίνουν αναλογιστές και διαχειριστές κινδύνων και έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει το κοινό συμφέρον μέσω της κατάρτισης υψηλόβαθμων στελεχών τα οποία θα είναι ικανά να εντοπίζουν, να αναλύουν, να μετρούν και να διαχειρίζονται ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις, κινδύνους που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον όγκο της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και τα αποτελέσματά της.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να σας μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του και να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις βασικές έννοιες, μεθόδους και τεχνικές που πρέπει να κατέχει ένας νέος επιστήμονας με ειδίκευση στη Στατιστική ή την Ασφαλιστική Επιστήμη. Εκμεταλλευτείτε το λοιπόν!

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις