Σίτιση

Σίτιση

Το φοιτητικό εστιατόριο λειτουργεί στο κτίριο της οδού Τσαμαδού 78, στο οποίο σιτίζονται οι δικαιούμενοι δωρεάν σίτιση φοιτητές.

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. (ΦΕΚ 1965-18/06/2012-ΤΕΥΧΟΣ Β΄)

Δωρεάν σίτισης δικαιούνται οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα, με βάση κυρίως την οικογενειακή ή ατομική οικονομική τους κατάσταση και την εντοπιότητα τους.

Ενεργοί φοιτητές είναι οι :

  • Προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα.
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.
  • Υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Οι προϋποθέσεις για δωρεάν σίτιση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και οι προθεσμίες υποβολής αίτησης για σίτιση ανακοινώνονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104142089, 2104142065, 2104142088

 

Δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση οι φοιτητές που γράφτηκαν στο Τμήμα, ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις ή μετά από επιλογή ως πτυχιούχοι για την απόκτηση και άλλου πτυχίου.

Οι μη δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης έχουν τη δυνατότητα να σιτίζονται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας καταβάλλοντας σιτηρέσιο 3,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

Χρόνος και τόπος παροχής του φοιτητικού συσσιτίου

Το συσσίτιο παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας στο εστιατόριο της Λέσχης από 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Ωράριο λειτουργίας φοιτητικού εστιατορίου

Για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις αργίες: 12:30-17:00 (μεσημεριανό) και 17:00-19:00 (βραδινό).

Το πρωινό θα προσφέρεται για όλες τις ημέρες κατά τις ώρες 08:00- 09:00.

 

Τηλέφωνο φοιτητικού εστιατορίου: 2104110389.

  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  • Oι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση «Εγκρίθηκε», μπορούν να σιτίζονται δωρεάν στο φοιτητικό εστιατόριο του Πανεπιστημίου για το ακ. έτος 2023-24, με επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (ή βεβαίωση σπουδών για τους πρωτοετείς, που δεν έχουν παραλάβει την ακαδημαϊκή ταυτότητα).
  • Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση οριστικοποιημένο από φοιτητή, θα ενημερωθούν με email για την πορεία της αξιολόγησης της αίτησής τους. Όταν η κατάσταση της αίτησης τους γίνει «Εγκρίθηκε», θα μπορούν να σιτίζονται δωρεάν.
  • Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση επανυποβολή, με δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν τα ορθά δικαιολογητικά και να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τουςπροκειμένου αυτές να αξιολογηθούν.
  • Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση πρόχειρο, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους,προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν.
  • Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση, καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο https://merimna.unipi.gr/

Ανακοινώσεις

Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (αφορά όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024)