ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση όλων των ομάδων του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε θέματα και καλές πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, μέσω μιας σειράς εξ΄ αποστάσεως διαλέξεων.

Η εκπαίδευση θα διενεργηθεί τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν σχετική πρόσκληση για τη συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Συνημμένα αρχεία:

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις