Ενημέρωση για ίδρυση, συγχώνευση, μετονομασία, κατάργηση των ΑΕΙ και των επιμέρους Ακαδημαϊκών Μονάδων τους από ΕΘΑΑΕ (πρώην ΑΔΙΠ)

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΘΑΑΕ προχώρησε στην κατάρτιση κριτηρίων για όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται στο τίτλο της συγκεκριμένης ανακοίνωσης,εφόσον εκέινη πλέον εισηγείται,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κστο ΥΠΑΙΘ για την ικανοποίηση ή μη των σχετικών αιτημάτων των ΑΕΙ των οποίων γίνεται αποδέκτης το τελευταίο.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΘΑΑΕ είναι πλέον η αρμόδια αναφορικά με την πλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων για όλες τις παραπάνω ενέργειες. Τα κριτήρια αναλυτικά παρουσιάζονται με την προσπέλαση των παρακάτω συνδέσμων:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΣΧΟΛΗΣ

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις