Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΠΜΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»

ΠΜΣ «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία»

(Αγγλόφωνο)

ΠΜΣ «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία»

(Αγγλόφωνο)

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

ΠΜΣ «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική»

ΠΜΣ «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας»

ΠΜΣ «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

(ΜΒΑ)

MBA TQM International - ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με διεθνή προσανατολισμό

(MBA TQM Int)

ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη

(Executive MBA)

ΠΜΣ «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών(ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ)»

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

ΠΜΣ στην «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων»

ΠΜΣ «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία»

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

ΠΜΣ στη «Ναυτιλία»

ΠΜΣ «Shipping Management (Ναυτιλιακή Διοικητική)»

(Αγγλόφωνο)

ΠΜΣ «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία»

ΔΠΜΣ στη «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία»

(προκήρυξη εν ενεργεία)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική»

ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων»

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»:

- Πλήρους φοίτησης
- Μερικής Φοίτησης

ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

ΠΜΣ «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων»

ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας»

ΔΠΜΣ «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική»

ΔΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη»

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών