Postgraduate Studies

Postgraduate Studies

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

The Postgraduate Programs of the University of Piraeus

Department of Industrial Management and Technology

Department of Maritime Studies

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών