Η UNESCO απονέμει την Έδρα “Creative Cities in Motion” στο Εργαστήριο «Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) & Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών» του Παν.Πειραιώς και στον Καθ. Δημήτριο Δ. Βέργαδο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) απονέμει την Έδρα “Creative Cities in Motion: Urban Sustainable Mobility and Utilization of Cultural Resources” στο Εργαστήριο «Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και στον Καθηγητή Δημήτριο Δ. Βέργαδο.

Η UNESCO απονέμει Πανεπιστημιακή Έδρα με τίτλο ““Creative Cities in Motion”: Urban Sustainable Mobility and Utilization of Cultural Resources” στο Εργαστήριο «Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με Υπεύθυνο της Έδρας (Chair Holder) τον Καθηγητή Δημήτριο Δ. Βέργαδο, Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Μια ακόμη Διεθνής Διάκριση για τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Δ. Βέργαδο και το Εργαστήριο «Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών» του Πανεπιστημίου μας, του οποίου είναι Διευθυντής.

Ο Καθηγητής Δημήτριος Δ. Βέργαδος είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (http://www.cs.unipi.gr/dcsciot), και Διευθυντής του αντίστοιχου «Εργαστηρίου Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ) και Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών». Είναι Τακτικό Μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) και Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). Έχει διατελέσει μέλος της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) (2013-2017) (όπου επί θητείας του πραγματοποιήθηκε η μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση, το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των τεχνολογιών οπτικών ινών FTTx (vectoring), η εκχώρηση συχνοτήτων για την ανάπτυξη Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών 4G, κλπ.), μέλος της Ομάδας Εργασίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (Ε.Λ.Ο.Τ.) – ΕΛΟΤ/ΤΕ 105/ΟΕ1, με τίτλο «Δείκτες Ποιότητας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για Βιώσιμες και Έξυπνες Πόλεις». Ακόμη, υπήρξε μέλος, εμπειρογνώμονας και αξιολογητής σε εθνικές και διεθνείς επιτροπές και οργανισμούς.

Σκοπός της Έδρας UNESCO του Εργαστηρίου «Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών», με τίτλο ““Creative Cities in Motion”: Urban Sustainable Mobility and Utilization of Cultural Resources”, είναι να συμβάλλει εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά στη βελτίωση της προσβασιμότητας, της χρηστικότητας και της ασφάλειας των βιώσιμων αστικών πόλεων και στην αναζωογόνηση της πολιτιστικής ζωής αυτών. Κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός ακαδημαϊκού κέντρου καινοτομίας και αριστείας σε συνεργασία με την UNESCO και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO.

Η πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πειραιώς συγχαίρει θερμά τον διεθνώς καταξιωμένο Καθηγητή κ. Δημήτριο Δ. Βέργαδο και τους συνεργάτες του για την πολύ μεγάλη Διάκριση που φέρνουν στο Πανεπιστήμιό μας.

UNESCO CHAIR
“Creative Cities in Motion”:
Urban Sustainable Mobility and Utilization of Cultural Resources.
Chair Holder: Professor Dimitrios D. Vergados,
Director of the “Digital Culture, Smart Cities, Internet of Things (IoT) and Advanced Digital Technologies and Services Lab

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις