Τμήμα Τεχνικών Έργων

Τμήμα Τεχνικών Έργων

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων διαθέτει δικές του υποσελίδες όπου αναφέρονται οι αρμοδιότητες, οι διακηρύξεις και οι ανακοινώσεις του τμήματος.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ιδιότητα Τηλέφωνο Γραφείο E-mail
Μέγγου Δήμητρα Τμήμα Τεχνικών Έργων ΤΕ Πληροφορικής  +30 210 4142062 117/ΚΕΚΤ dmeg@unipi.gr