Τμήμα Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης

Τμήμα Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης

Αρμοδιότητες

  • Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των θεμάτων που εισάγονται για συζήτηση στα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα.

  • Η επεξεργασία προτάσεων για την κατάρτιση παντός είδους σχεδίων κανόνων ή προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη του Ιδρύματος ως και την οργάνωση των υπηρεσιών, των συμβουλίων και των επιτροπών του.

  • Η μέριμνα για τη συστηματική συγκέντρωση, ταξινόμηση και ανάλυση συγκριτικών και στατιστικών στοιχείων για τις ανάγκες του Ιδρύματος.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΤμήμαΙδιότηταΤηλέφωνοΓραφείοE-mail