Τμήμα Μηχανοργάνωσης

Τμήμα Μηχανοργάνωσης

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης διαθέτει δικές του υποσελίδες όπου αναφέρονται οι αρμοδιότητες, οι δραστηριότητες, οι υπηρεσίες και ο εξοπλισμός που διαθέτει το τμήμα.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ιδιότητα Τηλέφωνο Γραφείο E-mail
Αβραντινής Νικόλαος Τμήμα Μηχανοργάνωσης ΠΕ Πληροφορικής  +30 210 4142408 011/ΚΕΚΤ avrad@unipi.gr
Γεωργάκη Αικατερίνη Τμήμα Μηχανοργάνωσης ΠΕ Πληροφορικής  +30 210 4142051 011/ΚΕΚΤ katgeorg@unipi.gr