Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αρμοδιότητες

  • Ο συντονισμός, η επεξεργασία και η προώθηση των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και η διεκπεραίωση κάθε θέματος που σχετίζεται με αυτά σε συνεργασία με τις γραμματείες των ακαδημαϊκών τμημάτων.

  • Η διεκπεραίωση κάθε θέματος που αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΤμήμαΙδιότηταΤηλέφωνοΓραφείοE-mail