Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Αρμοδιότητες

  • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία προκήρυξης, διορισμού ή πρόσληψης, εξέλιξης, μονιμοποίησης, μετακίνησης, συνταξιοδότησης, παραίτησης και στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, επιστημονικών συνεργατών και λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού.

  • Η έκδοση των σχετικών πράξεων.

  • Η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών.

  • Η έκδοση πράξεων μισθολογικών κλιμακίων και επιδομάτων.

  • Η έκδοση πιστοποιητικών και ακαδημαϊκών ταυτοτήτων διδακτικού προσωπικού.

  • Η παρακολούθηση της σχετικής με τα ανωτέρω θέματα νομοθεσίας και η τήρηση του αρχείου.

  • Κάθε άλλο θέμα που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΤμήμαΙδιότηταΤηλέφωνοΓραφείοE-mail
Ζάχαρης ΘεοδόσιοςΤμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού ΠροσωπικούΔΕ Διοικ.-Λογ. +30 210 4142446340/ΚΕΚΤzaxarth@unipi.gr
Λυμπεροπούλου ΑθηνάΤμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού ΠροσωπικούΔΕ Διοικ.-Λογ. +30 210 4142223340/ΚΕΚΤathinalib@unipi.gr