Θεοδωρίδης Ιωάννης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ονοματεπώνυμο:

  Θεοδωρίδης Ιωάννης

 • Ιδιότητα: Καθηγητής
 • Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
 • Γραφείο: 501/ΚΕΚΤ
 • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142449
 • E-mail:
 • Ο Δρ. Γιάννης Θεοδωρίδης είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Κοσμήτορας της Σχολής ΤΠΕ (θητεία 2017-20) και Διευθυντής του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Επιστήμης των Δεδομένων της Σχολής ΤΠΕ (www.datastories.org). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science) και ειδικότερα περιλαμβάνουν διαχείριση και ανάλυση πληροφορίας από κινούμενα αντικείμενα, ενώ διδάσκει βάσεις δεδομένων, εξόρυξη γνώσης από δεδομένα (data mining) και γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει διατελέσει συντονιστής έργου ή επικεφαλής ερευνητικής ομάδας σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών έργων ΤΠΕ. Έχει συνεισφέρει ως πρόεδρος συνεδρίου στα SSTD'03, ECML/PKDD'11 και PCI'12, αντιπρόεδρος επιτροπής προγράμματος στο IEEE ICDM'08, και μέλος επιτροπής προγράμματος σε πλήθος συνεδρίων, συμπεριλαμβανομένων των SIGMOD, PODS, ICDE, KDD και ICDM. Είναι μέλος της επιτροπής επιμελητών (editorial board) των περιοδικών ACM Computing Surveys (2016- ) και  Int'l Journal on Data Warehousing and Mining (2005- ) και ισόβιο μέλος της επιτροπής επίβλεψης (endowment) του συνεδρίου Symposium on Spatial and Temporal Databases - SSTD (2010- ). Έχει παραδώσει πλήθος προσκεκλημένων διαλέξεων και σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στη θεματολογία της Διαχείρισης και Εξερεύνησης Δεδομένων Κίνησης (Mobility Data Management and Exploration). Είναι συν-συγγραφέας τριών μονογραφιών και άνω των 100  άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνεδρια μετά από κρίση, με περισσότερες από 10.000 αναφορές στο έργο του (h-index = 46), σύμφωνα με την πηγή Google Scholar. Γεννημένος το 1967, κατέχει Δίπλωμα (1990) and Διδακτορικό (1996) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). 

   

  Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

  1. Andre Salvaro Furtado, Luis Otávio Campos Alvares, Nikos Pelekis, Yannis Theodoridis, Vania Bogorny: Unveiling movement uncertainty for robust trajectory similarity analysis. International Journal of Geographical Information Science 32(1): 140-168 (2018)
  2. Nikos Pelekis, Panagiotis Tampakis, Marios Vodas, Christos Doulkeridis, Yannis Theodoridis: On temporal-constrained sub-trajectory cluster analysis. Data Min. Knowl. Discov. 31(5): 1294-1330 (2017)
  3. Kostas Patroumpas, Elias Alevizos, Alexander Artikis, Marios Vodas, Nikos Pelekis, Yannis Theodoridis: Online event recognition from moving vessel trajectories. GeoInformatica 21(2): 389-427 (2017)
  4. Nikos Pelekis, Panagiotis Tampakis, Marios Vodas, Costas Panagiotakis, Yannis Theodoridis: In-DBMS Sampling-based Sub-trajectory Clustering. EDBT 2017: 632-643
  5. Stylianos Sideridis, Nikos Pelekis, Yannis Theodoridis: On querying and mining semantic-aware mobility timelines. I. J. Data Science and Analytics 2(1-2): 29-44 (2016)
  6. Nikos Pelekis, Stylianos Sideridis, Panagiotis Tampakis, Yannis Theodoridis: Simulating Our LifeSteps by Example. ACM Trans. Spatial Algorithms and Systems 2(3): 11:1-11:39 (2016)
  7. Elias Alevizos, Alexander Artikis, Kostas Patroumpas, Marios Vodas, Yannis Theodoridis, Nikos Pelekis: How not to drown in a sea of information: An event recognition approach. Big Data 2015: 984-990
  8. Despina Kopanaki, Vasilis Theodossopoulos, Nikos Pelekis, Ioannis Kopanakis, Yannis Theodoridis: Who Cares about Others' Privacy: Personalized Anonymization of Moving Object Trajectories. EDBT 2016: 425-436
  9. Nikos Pelekis, Yannis Theodoridis: Mobility Data Management and Exploration. Springer 2014, ISBN 978-1-4939-0391-7, pp. 1-298
  10. Christine Parent, Stefano Spaccapietra, Chiara Renso, Gennady L. Andrienko, Natalia V. Andrienko, Vania Bogorny, Maria Luisa Damiani, Aris Gkoulalas-Divanis, José Antônio Fernandes de Macêdo, Nikos Pelekis, Yannis Theodoridis, Zhixian Yan: Semantic trajectories modeling and analysis. ACM Comput. Surv. 45(4): 42:1-42:32 (2013)
 • Στο ΠΠΣ του Τμήματος Πληροφορικής: “Βάσεις Δεδομένων” (4ο εξ.), “Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων” (5ο εξ.), “Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης” (6ο εξ.), “Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα” (7ο εξ.)

  Στο ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» του Τμήματος Πληροφορικής: “Διαχείριση Δεδομένων” (1ο εξ.), “Διαχείριση Γεωγραφικής Πληροφορίας” (2ο εξ.), “Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα” (2ο εξ.), “Αναλυτική Δεδομένων” (2ο εξ.)

  Στο ΠΜΣ «Πληροφορική» του Τμήματος Πληροφορικής: “Βάσεις και Αποθήκες Δεδομένων” (2ο εξ.), “Γεωπληροφορική” (2ο εξ.) , “Ναυτιλιακή Πληροφορική” (2ο εξ.)

  Στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης: “Στατιστικές Μέθοδοι Εξόρυξης Δεδομένων” (2ο εξ.)

 • Ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα από ανταγωνιστικά Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα (2010 – σήμερα):

  • (2018.01-2020.12) “Track & Know – Big Data for Mobility Tracking Knowledge Extraction in Urban Areas”. EU research project funded by Horizon 2020 / ICT Programme [URL under construction].
  • (2016.06-2018.06) “DART – Data-driven Aircraft Trajectory Prediction Research”. EU research project funded by Horizon 2020 / SESAR Programme [dart-research.eu].
  • (2016.01-2018.12) “DATACRON – Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting”. EU research project funded by Horizon 2020 / ICT Programme [datacron-project.eu].
  • (2012-15) “SEEK – Semantic Enrichment of Trajectory Knowledge Discovery”. EU research network funded by FP7/ PEOPLE Programme [www.seek-project.eu]
  • (2011-14) “DATASIM – Data Science for Simulating the Era of Electric Vehicles”. EU research project funded by FP7/ICT/FET-Open Programme [www.datasim-fp7.eu]
 • Χειμερινό εξάμηνο: Τρίτη 11-12, Πέμπτη 12-13.

  Εαρινό εξάμηνο: Δευτέρα 10-11, Τετάρτη 12-13.