Ταμπουρατζή Τατιανή

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Ταμπουρατζή Τατιανή

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας
  • Γραφείο: 504/ΔΕΛΗΓ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142423
  • E-mail: