Σοφιανοπούλου Στυλιανή

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Σοφιανοπούλου Στυλιανή

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας
  • Γραφείο: 310/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142147
  • E-mail: